Počet záznamů: 1  

Konference Die Zeit a moderna / Die Zeit und die Moderne (1894-1904)

 1. 1. 0353043 - MSUA-W 2011 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kostrbová, Lucie
  Konference Die Zeit a moderna / Die Zeit und die Moderne (1894-1904).
  [Conference Die Zeit and Modernism (1894-1904).]
  Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. Roč. 2, č. 1 (2010), s. 159. ISSN 1803-9243
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0087
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Modernism * Central Europe * conference
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Zpráva o mezinárodní konferenci, která se zabývala vlivem vídeňské revue Die Zeit na formování moderní středoevropské literatury, umění, vědy, politiky a národohospodářství na přelomu 19. a 20. století.

  Report on international conference that dealt with the influence of the Viennese review Die Zeit on the formation of the modern Central European literature, art, science, politics and economy at the turn of the 19th and 20th centuries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192393