Počet záznamů: 1  

Znalost pomístních jmen v Jemnici a ve Lhoticích

 1. 1.
  0349694 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Konečná, Hana
  Znalost pomístních jmen v Jemnici a ve Lhoticích.
  [Knowledge of anoikonyms at Jemnice and Lhotice.]
  Acta onomastica. Roč. 51, č. 1 (2010), s. 269-298. ISSN 1211-4413
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: anoikonyms * Jemnice * Lhotice * survey
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  V rámci rozsáhlého anketového sběru pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku byl v roce 1969 pořízen jejich soupis ve Lhoticích a v roce 1974 v Jemnici. Cílem bylo zjistit, v jaké míře se zachycená jména uchovala v paměti zástupců tří generací současných obyvatel obou lokalit, zda jsou stále užívána v komunikaci a slouží k identifikaci objektů. Výzkum ve Lhoticích a v Jemnici byl proveden v srpnu 2009. Z původního souboru jmen se v povědomí respondentů nedochovala především agronyma; dnes se věnuje práci v zemědělství a v lesnictví menší počet obyvatel než před 40 lety. Nová jména, která byla zaznamenána, pojmenovávají zejména místa a místní části.

  Within an extensive survey of anoikonyms in Moravia and Silesia, their list was made in Lhotice in 1969 and in Jemnice in 1974. The aim of the new comparative research, carried out in August 2009, was to find out in which degree the collected names were preserved in the memory of the representatives of three generations of the current population in both localities, whether they still use the anoikonyms in communication and in identification of the objects. From the original set of the names, mainly agronyms were not preserved in the memory of the respondents; nowadays, less people work in farming and forestry then forty years ago. Newly recorded names denominate especially places and local parts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189858