Počet záznamů: 1  

Prvé nálezy pôdnych nematódov (Nematoda) pre faunu Slovenska z CHKO Vihorlat

 1. 1.
  0348680 - BC-A 2011 RIV SK slo J - Článek v odborném periodiku
  Háněl, Ladislav - Čerevková, A.
  Prvé nálezy pôdnych nematódov (Nematoda) pre faunu Slovenska z CHKO Vihorlat.
  [New records of soil nematodes (Nematoda) for the fauna of Slovakia from PLA Vihorlat.]
  Folia faunistica Slovaca. Roč. 15, č. 10 (2010), s. 95-98. ISSN 1335-7522
  Grant ostatní:SAV(SK) 2/0136/10
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: nematodes * beech forest * Vihorlat
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Voľne žijúce pôdne a parazitické nematódy rastlín sú prirodzenou súčasťou pôdnej fauny všetkých a teda aj lesných ekosystémov. Na území CHKO Vihorlat (Slovensko) bolo identifikovaných 198 druhov pôdnych nematódov, ktoré patrili do 98 rodov, 54 čeľadí a 11 radov, z nich 65 bolo zistených po prvýkrát na území Slovenska. Celkový počet nových druhov je vysoký a ukazuje na mimoriadnu cennosť komplexu lesných ekosystémov Vihorlatu pre ochranu pôvodnej fauny Slovenska.

  Authors investigated the fauna of free living and plant parasites nematodes in soil of forest ecosystems at three localities of the Vihorlat Protected Landscape Area, Slovakia. There were 65 species of 35 genera belonging to nine nematode orders reported for the first time in Slovakia. A great number of newly reported species indicated a great importance of the Vihorlat complex forest ecosystems for the protection of soil fauna indigenous to Slovakia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189131