Počet záznamů: 1  

Kramářská píseň jako inspirační zdroj české písně lidové. (Na základě analýzy textových i melodických variant písně jaký mám trápení...)

 1. 1.
  0341699 - UEF-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Thořová, Věra
  Kramářská píseň jako inspirační zdroj české písně lidové. (Na základě analýzy textových i melodických variant písně jaký mám trápení...).
  [Broadside ballads as an inspiration for the Czech folk song.]
  Český lid, Etnologický časopis. Roč. 97, č. 1 (2010), s. 51-74. ISSN 0009-0794
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: broadside ballad * folk song * variants * oral tradition * transformation of broadside ballad to a folk song
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Impakt faktor: 0.343, rok: 2010

  V zápisech z ústní tradice lze nalézt případy, kdy z kramářských písní vznikaly písně lidové. Z kramářských písní byly vyjímány určité partie, které se samy o sobě začaly vyvíjet, procházely variačním procesem a kolovaly ústním podáním z kraje do kraje. Proces výbrusu odstraňoval z kramářských textů sloky s nelidovými verši, obraty a vulgárními slovy, které byly nahrazovány výrazy ze slovníku lidového zpěvního repertoáru. Text začal postupně vykazovat všechny znaky lidové písně. Jedním z dokladů pro toto tvrzení je lidová píseň "Jaký mám trápení…", vzniklá z původní písně kramářské. Nejstarší kramářský tisk s touto písní je z r. 1786, lidová píseň stejného incipitu se objevuje až v Erbenově sbírce z r. 1864. V dalších letech se tato lidová píseň objevuje v řadě rukopisných sbírek až do současnosti. Autorce studie se podařilo v nich zjistit 23 textových a 18 melodických variant.

  The oral tradition preserved several dozens of folk songs that arose out of the broadside ballads. In these cases the broadside ballad was shortened, the strophes that includes verses and formulations not reflecting the popular experience were omitted and the vulgar words replaced by formulations typical for folk song. These statements can be proved by the case of the song such a sorrow "I have, cloth trousers…" that arose out of the broadside ballad. Some formulations in the broadside ballad indicate its origin in the period of 1811-1816, while the folk song appeared for the first time in the collection of K. J. Erben from the year 1864. In published and manuskript collections were ascertained in the whole 23 textual and 18 melodic variants.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184600