Počet záznamů: 1  

Altitude variation of the plasmapause signature in the main ionospheric trough

 1. 1.
  0338200 - UFA-U 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Grebowsky, J. M. - Benson, R. F. - Webb, P. A. - Truhlík, Vladimír - Bilitza, D.
  Altitude variation of the plasmapause signature in the main ionospheric trough.
  [Výškové změny znaků plazmapauzy v hlavní ionosférické brázdě.]
  Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. Roč. 71, č. 16 (2009), s. 1669-1676. ISSN 1364-6826
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300420603
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Plasmapause * Ionosphere * Midlatitude Trough
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.643, rok: 2009

  The projection of the plasmapause magnetic-field lines to low altitudes, where the light-ion chemistry is dominated by O+, tends to occur near the minimum electron density in the main (midlatitude) electron density trough at night. With increasing altitude in the trough, where H+ emerges as the dominant ion on the low-latitude boundary, we have found cases where the plasmapause fieldlines are located on the sharp low-latitude side of the trough as expected if this topside ionosphere H+ distribution varies in step with the plasmapause gradient in the distant plasmasphere. These conclusions are based on near-equatorial crossings of the plasmapause (corresponding to the steep gradient in the dominant species H+) by the Explorer-45 satellite as determined from electric-field measurements by Maynard and Cauffman in the early 1970s and ISIS-2 ionospheric topside-sounder measurements. The former data have now been converted to digital form and made available at http://nssdcftp.gsfc.nasa.gov.

  Projekce magnetických silokřivek plazmapauzy do menších výšek, kde dominantní v chemii lehkých iontů je O+, má tendenci vyskytovat se v blízkosti minima elektronové hustoty v hlavní (sředněšířkové) brázdě elektronové hustoty v noci. Se vzrůstající výškou v brázdě, kde se objevuje H+ jako dominantní iont na nízkošířkové hranici, nalezli jsme případy, kde silové linie plazmapauzy jsou situovány těsně u nízkošířkové hrance brázdy, což lze očekávat, jestliže se distribuce H+ mění jako gradient plazmapauzy ve v zdálené plazmasféře. Tyto závěry jsou založeny průletech družice Explorer-45 plazmapauzou v blízkosti rovníku, jak bylo odvozeno z měření elektrického pole na počátku sedmdesátých let a na měřeních družice ISIS-2 (topside-sounder). Data byla nyní konvertována do digitální formy a zpřístupněna na http://nssdcftp.gsfc.nasa.gov.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182040