Počet záznamů: 1  

Česká digitální matematická knihovna - DML-CZ

 1. 1.
  0337105 - MÚ 2010 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Rákosník, Jiří - Lhoták, Martin - Bartošek, M. - Sojka, P. - Ulrych, O.
  Česká digitální matematická knihovna - DML-CZ.
  [Czech Digital Mathematics Library - DML-CZ.]
  Interní kód: DML-CZ ; 2009
  Technické parametry: 275000 digitalizovaných stran (26000 článků a kapitol), téměř 10000 autorů, 157000 referencí do jiných odborných prací, volný dálkový přístup
  Ekonomické parametry: DML-CZ umožní volný přístup k veškeré relevantní matematické literatuře vydané českými i slovenskými vydavateli. Matematikům, pedagogům, studentům a veřejnosti usnadní vyhledávání a přístup k výsledkům, přispěje k šíření výsledků a zvýší citovanost.
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET200190513
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503; CEZ:AV0Z70830501
  Klíčová slova: digital mathematics library * retro-digitization * born-digital * DML-CZ * metadata * OCR * remote access
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika

  Plně funkční digitální knihovna dálkově volně přístupná na adrese http://dml.cz obsahující relevantní odbornou matematickou literaturu vydanou českými a slovenskými subjekty, zahrnující plně texty a metadata dokumentů v digitální podobě. Knihovna je opatřena nástroji a funkcemi umožňujícími vyhledávat, třídit, prohlížet a stahovat metadata a plné texty obsažených dokumentů v souladu s autorskými právy, vyhledávat v rejstřících autorů, názvů, Mathematics Subject Classification, prohlížet nabídku obsahově příbuzných článků sestavenou podle míry podobnosti vypočtené na základě textové analýzy a další služby uživatelům. Knihovna zahrnuje další vzájemně nezávislá řešení typu ověřených technologií umožňující tvorbu, udržování a rozvoj digitální (matematické) knihovny.

  Full-featured digital library with a free remote access on http://dml.cz containing relevant scholarly mathematical literature publish by Czech and Slovak subjects, comprising full-texts and metadata of documents in digital form. The library is provided with tools and functions enabling search, sort, preview and download metadata and full-texts of the contained texts according to copyright, search in author, title and Mathematics Subject Classification indexes, inspect a supply of content similar papers set up according to similarity measure calculated na basis of text analysis. The library comprises further mutually independent solutions of certified technologies providing creation, maintainance and development of a digital (mathematics) library.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181185
   
Počet záznamů: 1