Počet záznamů: 1  

Myocardial phospholipid remodeling under different types of load imposed during early postnatal development

 1. 1. 0337048 - FGU-C 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Novák, F. - Kolář, František - Hamplová, B. - Mrnka, L. - Pelouch, Václav - Ošťádal, Bohuslav - Nováková, O.
  Myocardial phospholipid remodeling under different types of load imposed during early postnatal development.
  [Remodelace myokardiálních fosfolipidů po různých typech zátěže během časného postnatálního vývoje.]
  Physiological Research. Roč. 58, Suppl.2 (2009), S13-S32. ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: phospholipids * myocardium * postnatal development
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009

  This review describes remodeling of phospholipids in rat myocardium during normal postnatal development and during accelerated cardiac growth (aorta constriction, chronic hypoxia and hyperthyroidism) induced by additional workload imposed on the heart early after birth

  Přehledný článek popisuje remodelaci fosfolipidů myokardu potkana jednak během normálního postnatálního vývoje a jednak po urychlení růstu srdce v důsledku zvýšené pracovní zátěže (konstrikce aorty, chronická hypoxie, hyperthyreóza) vyvolané časně po narození
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181137