Počet záznamů: 1  

Molecular sieve behaviour of carbon aerogels and xerogels prepared from phloroglucinol-phenol-formaldehyde polymerization

 1. 1.
  0336778 - ÚFCH JH 2010 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jirglová, Hana - Pérez-Cadenas, A. F. - Hódar, F. J. M.
  Molecular sieve behaviour of carbon aerogels and xerogels prepared from phloroglucinol-phenol-formaldehyde polymerization.
  [Molekulově sítové chování uhlíkatých aerogelů a xerogelů připravených polymerizací phluroglucinol-fenol- formaldehydu.]
  Carbon 09. Biarritz: SARL VACANCES SUD TERRES BASQUES, 2009, ID 153.
  [Carbon 09. Biarritz (FR), 14.06.2009-19.06.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: polymerization * molecular sieves * carbon aerogels
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Carbon aerogels and xerogels are one of the most promising new carbon forms. These materials were first synthesised by Pekala from the sol-gel polycondensation of resorcinol (R) and formaldehyde (F) in aqueous solutions. Although R is the main monomer used today, other carbon precursors have been progressively gaining interest in order to diminish the materials cost maintaining their potential. In this work, the use of phloroglucinol - phenol mixtures to produce porous carbon materials is studied, looking for a synergetic effect of both monomers. Phenol is a cheap raw material, but it is poorly reactive, this lack can be compensated by the high reactivity of phloroglucinol. The influence of the phloroglucinol/phenol ratio, reactant concentration, cure conditions and drying method on the morphology and porosity of the samples is discussed. The gelation time is independent of the phloroglucinol/phenol ratio in spite of the different reactivity of both monomers.

  Uhlíkaté aerogely a xerogely patří k nejslibnějším novým formám uhlíkatých materiálů. Poprvé byly tyto materiály připraveny Pekalou polykondenzací resorcinolu (R) a formaldehydu (F) ve vodném prostředí. Přestože je R v současnosti nejpoužívanějším monomerem, získávají pozornost take další prekurzory, s cílem snížit cenu a zachovat jejich potenciál. V této práci je studována příprava porézního uhlíkatého materiálu použitím směsi phloroglucinol-fenol a je sledován synergický efekt těchto dvou monomerů. Fenol je levný material, nicméně je slabě reaktivní. Tento nedostatek může být kompenzován naopak vysokou reaktivitou phloroglucinolu. Diskutován je vliv molárního poměru phluroglucinol/fenol, koncentrace reaktantů, podmínky opracování, zvolená sušící metoda na morfologii a porozitu vzorků. Navzdory rozdílné reaktivitě obou monomerů je čas gelatinace nezávislý na molárním poměru phloroglucinol/fenol.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180939