Počet záznamů: 1  

A study of thermal decomposition and combustion products of disposable polyethylene terephthalate (PET) plastic using high resolution fourier transform infrared spectroscopy selected ion flow tube mass spectrometry...

 1. 1.
  0336232 - UFCH-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Sovová, Kristýna - Ferus, Martin - Matulková, Irena - Španěl, Patrik - Dryahina, Kseniya - Dvořák, O. - Civiš, Svatopluk
  A study of thermal decomposition and combustion products of disposable polyethylene terephthalate (PET) plastic using high resolution fourier transform infrared spectroscopy selected ion flow tube mass spectrometry.
  [Studie produktů termálního rozkladu a spalování polyethylentereftalátu (PET) pomocí spektrometrie s Fourierovou transformací, hmotnostní spektrometrie s vybranými ionty a chromatografie s hmotnostní spektrometrií.]
  Molecular Physics. Roč. 106, 9-10 (2009), s. 1205-1214. ISSN 0026-8976
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400400705; GA ČR GA202/06/0776
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: polyethylene terephthalate (PET) * coimbustion * high resolution FTIR spectroscopy * SIFT-MS
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.634, rok: 2009

  The industrial production of poly (ethylene terephthalate), PET, continues to increase and thus it is important to understand the composition of fumes resulting from its disposal as a part of incinerated waste. In this study samples of PET material were combusted in a furnace corresponding to the German standard DIN 53,436 at temperatures of 500 degrees C, 800 degrees C (in an air flow) and also uncontrolled combustion in air. The gaseous products were then analysed using three different analytical methods: high resolution Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), selected ion flow tube mass spectrometry (SIFT-MS) and gas chromatography mass spectrometry (GC-MS). Carbon dioxide, methane, ethylene, acetylene, formaldehyde (methanal) and acetaldehyde (ethanal) were detected by FTIR.

  Polyethylentereftalát (PET) byl spalován za kontrolovaných (800 a 500 st. C dle DIN 53436) i nekontrolovaných podmínek (pícka). Produkty spalování byly analyzovány metodou FTIR a GC-MS. Charakterizovány byly odlišnosti ve složení spalin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180507