Počet záznamů: 1  

Formation of optical gradient in chemical solution-derived PbZr.sub.0.52./sub.Ti.sub.0.48./sub.O.sub.3./sub. thin films: spectroscopic ellipsometry investigation

 1. 1. 0335693 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Aulika, I. - Corkovic, S. - Bencan, A. - D' Astorg, S. - Dejneka, Alexandr - Zhang, Q. - Kosec, M. - Zauls, V.
  Formation of optical gradient in chemical solution-derived PbZr0.52Ti0.48O3 thin films: spectroscopic ellipsometry investigation.
  [Tvorba optického gradientu v CSD PbZr0.52Ti0.48O3 tenkých vrstvách: spektrální elipsometrie.]
  Journal of the Electrochemical Society. Roč. 156, č. 12 (2009), G217-G225. ISSN 0013-4651
  Grant CEP: GA ČR GC202/09/J017
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: optical gradient * PZT
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 2.241, rok: 2009

  Investigation using a variable angle spectroscopic ellipsometer revealed the influence of sample preparation conditions on sol–gel PbZr0.52Ti0.48O3 thin-film homogeneity that allows identification and further optimization of thin-film performance. Separate crystallization of the layers determined the optical gradient appearance, irrespective of the chemical solvents used in this work. A more refined analysis showed that a refractive index gradient was apparent in the samples in which lattice parameters strongly changed with thickness.

  Výzkum pomocí spektrální elipsometrie prokázal vliv depozičních podmínek vrstev PbZr0.52Ti0.48O3 na jejich homogenitu a další vlastnosti. Separátní krystalizace vrstev se podílela na vzniku optického gradientu, který byl následovně analyzován. Analýza ukázala, že tvorba optického gradientu je vyvolána změnou mřížkové konstanty, která se s tloušťkou mění.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180088