Počet záznamů: 1  

A commented check-list of the Ephemeroptera of Mongolia

 1. 1.
  0335431 - BC 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Soldán, Tomáš - Enktaivan, S. - Godunko, R. J.
  A commented check-list of the Ephemeroptera of Mongolia.
  [Komentovaný seznam jepic (Ephemeroptera) Mongolska.]
  Aquatic Insects. Roč. 31, suppl. 1 (2009), s. 653-670. ISSN 0165-0424.
  [International Perspectives in Mayfly and Stonefly Research. Proceedings of the International Conference on Ephemeroptera /12./ and International Symposium on Plecoptera /16./. Stuttgart, 08.06.2008-14.06.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS500070505; GA ČR GA206/08/1389
  Grant ostatní:USA NSF Biotic Survey and Inventories(US) DEB 0206674
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Ephemeroptera * Mongolia * checklist
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 0.311, rok: 2009

  The checklist of Mongolian Ephemeroptera now contains 96 species in 34 genera and 14 families. Based on extensive material collected in July 2005, Ameletus cedrensis, Siphlonurus palaearcticus, Siphlonurus zhelochovtsevi, Acanthametropus nikolskyi, Baetis atrebatinus, Afronurus abracadabrus, Afronurus levis, Sparbarus corniger, and Caenis macronyx are recorded for the first time, in addition to more than 50 new regional records. Literature sources of individual records (including those of preliminary determinations), unambiguous synonyms, taxonomic shifts, some changes of nomenclature and distribution from the chorological point of view are discussed. The Mongolian mayfly fauna consists of large area species (about 1%), Holarctic species (about 12%), Palaearctic species (about 22%), East Palaearctic species (about 60%) and East Palaearctic species so far found only in insufficiently known regions of Mongolia (about 5%).

  Seznam mongolských zástupců řádu Ephemeroptera nyní obsahuje 96 druhů ve 34 rodech a 14 čeledích. Na základě extenzivního materiálu sbíraného v červenci 2005 jsou druhy Ameletus cedrensis, Siphlonurus palaearcticus, Siphlonurus zhelochovtsevi, Acanthametropus nikolskyi, Baetis atrebatinus, Afronurus abracadabrus, Afronurus levis, Sparbarus corniger a Caenis macronyx uváděny poprvé stejně jako více než 50 nových regionálních faunistických údajů. Diskutují se literární údaje o rozšíření jednotlivých druhů (včetně předběžných determinací), nezbytná synonymie, taxonomické změny a změny v nomenklatuře a rozšíření z chorologického hlediska. Fauna jepic Mongolska se skládá z druhů s rozsáhlými areály (asi 1%), druhů holarktických (asi 12%), palearktických (asi 22%), východopalearktických (asi 60%) a východopalearktických druhů doposud uváděných pouze z Mongolska (asi 5%).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179899