Počet záznamů: 1  

Comparative study of total power density at a substrate in pulsed DC magnetron and hollow-cathode plasma jet sputtering systems

 1. 1.
  0335019 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Čada, Martin - Virostko, Petr - Kment, Štěpán - Hubička, Zdeněk
  Comparative study of total power density at a substrate in pulsed DC magnetron and hollow-cathode plasma jet sputtering systems.
  [Porovnávací studie celkové výkonové hustoty na substrát v pulzním DC magnetronovém výboji a v plazma-jetu s dutou katodou.]
  Plasma Processes and Polymers. Roč. 6, S1 (2009), S247-S252. ISSN 1612-8850.
  [International Conference on Plasma Surface Engineering /11./. Garmisch Partenkirchen, 15.09.2008-19.09.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701; GA AV ČR KJB100100707; GA AV ČR KJB100100805; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: calorimeter probe * floating substrate * magnetron * plasma jet * pulsed discharge
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 4.037, rok: 2009

  The pulsed DC magnetron and hollow-cathode plasma jet sources have been studied from the point of view of total energy flux density at a ‘‘floating’’ substrate. Both plasma sources were operated under identical experimental conditions and differences between both systems were investigated. The aim of this work is focused on the characterization of total power density at electrically isolated substrate for various duty cycles and for different pulsing frequencies. A calorimeter probe with incorporated thermocouple junction was used for measurement of the total power density on the substrate. The main results from the calorimeter probe show clearly that total power density at the substrate is much higher for the planar magnetron operating at low duty cycle and high pulsing frequency than for the plasma jet. The total power density measured in the planar magnetron depends more strongly on the duty cycle and the pulsing frequency than measured in the plasma jet.

  Pulzní DC magnetron a plazma-jet s dutou katodou byly zkoumány z pohledu celkového energetického toku na elektricky izolovaný substrát. Oba plazmové zdroje pracovaly za stejných experimentálních podmínek. Cílem práce je charakterizace celkového energetického toku na substrát pro různé délky pracovních cyklů a pro různé pulzní frekvence. Kalorimetrická sonda byla užita k měření celkového výkonového toku na substrát.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179607