Počet záznamů: 1  

Larval Pseudoproleptus sp. (Nematoda: Cystidicolidae) found in the Amazon river prawn Macrobrachium amazonicum (Decapoda: Palaemonidae) in Brazil

 1. 1.
  0334933 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Moravec, František - Santos, C. P.
  Larval Pseudoproleptus sp. (Nematoda: Cystidicolidae) found in the Amazon river prawn Macrobrachium amazonicum (Decapoda: Palaemonidae) in Brazil.
  [Larvy Pseudoproleptus sp. (Nematoda: Cystidicolidae) zjištěné u sladkovodní krevety Macrobrachium amazonicum (Decapoda: Palaemonidae) v Brazílii.]
  Journal of Parasitology. Roč. 95, č. 3 (2009), s. 634-638. ISSN 0022-3395
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/0170; GA MŠk LC522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Pseudoproleptus * Macrobrachium * Brazil
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 1.195, rok: 2009

  Previously undescribed infective larvae of the cystidicolid nematode Pseudoproleptus cf. izecksohni (Fabio, 1982) comb. n., a parasite of freshwater fish in Brazil, were found encapsulated in the haemocoel of the Amazon river prawn Macrobrachium amazonicum (Heller) (Decapoda: Palaemonidae) from the natural canal in the Mexiana Island (Amazon River Delta), Pará State, Brazil; the prevalence in prawns (body length 48-110 mm) examined in March 2008 (n = 44) was 32%, with the intensity 1-6 (mean 2) larvae per crustacean. The nematode larvae (body length 19.71-25.65 mm), characterized by the cephalic end provided with a helmet-like cuticular structure having a thickened free posterior margin, are described based on light and scanning electron microscopy. Apparently prawns play a role as intermediate hosts of this nematode species. This is the first record of a larval representative of Cystidicolidae in South America and the first record of a species of Pseudoproleptus in the Neotropics.

  V dutině tělní sladkovodní krevety Macrobrachium amazonicum (Heller) (Decapoda: Palaemonidae) z přírodních kanálů ostrova Mexiana (delta řeky Amazonky) ve státě Pará v Brazílii byly zjištěny dosud nepopsané opouzdřené invazní larvy cystidikolidní hlístice Pseudoproleptus cf. izecksohni (Fabio, 1982) comb. n., parazita brazilských sladkovodních ryb. Prevalence u krevet (délky těla 48-110 mm) vyšetřených v lednu a březnu 2008 (n = 44) byla 32%, při intenzitě 1-6 (průměr 2) larvy v korýši. Tyto larvy hlístic (délky těla 19.7-25.7 mm), charakteristické hlavovým koncem opatřeným helmovitým kutikulárním útvarem se zesíleným volným zadním okrajem, jsou popsány na základě světelné a skanovací elektronové mikroskopie. Krevety zřejmě hrají roli mezihostitele pro tento druh hlístic. Je to první nález larvy zástupce čeledi Cystidicolidae v Jižní Americe a první nález druhu rodu Pseudoproleptus Khera, 1955 v neotropické oblasti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179541