Počet záznamů: 1  

Far-IR and Radio Thermal Continua in Solar Flares

 1. 1. 0334861 - ASU-R 2010 HR eng J - Článek v odborném periodiku
  Kašparová, Jana - Heinzel, Petr - Karlický, Marian - Moravec, Z. - Varady, M.
  Far-IR and Radio Thermal Continua in Solar Flares.
  [Daleká infračervená a radiová kontinua ve slunečních erupcích.]
  Central European Astrophysical Bulletin. Roč. 33, - (2009), s. 309-315. ISSN 1845-8319
  Grant CEP: GA ČR GA205/04/0358; GA ČR GP205/06/P135; GA ČR GA205/07/1100
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: solar flares * radiative hydrodynamics * continuum emission
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika

  With the invention of new far-infrared (FIR) and radio mm and sub-mm instruments (DESIR on SMESE satellite, ESO-ALMA), there is a growing interest in observations and analysis of solar flares in this so far unexplored wavelength region. Two principal radiation mechanisms play a role: the synchrotron emission due to accelerated particle beams moving in the magnetic field and the thermal emission due to the energy deposit in the lower atmospheric layers. In this contribution we explore the time-dependent effects of beams on thermal FIR and radio continua. We show how and where these continua are formed in the presence of time dependent beam heating and non-thermal excitation/ionisation of the chromospheric hydrogen plasma.

  Díky vývoji nových přístrojů detekujících záření v daleké infračervené a radiové oblasti (DESIR na satelitu SMESE, ESO-ALMA), stoupá zájem o pozorování a analýzu slunečních erupcí v této dosud neprobádané oblasti vlnových délek. Dva hlavní mechanismy záření hrají roli: synchrotronová emise urychlených částic pohybujících se v magnetickém poli a termální emise způsobená uložením energie v nižších vrstvách atmosféry. V této práci studujeme časově závislé efekty svazků na terrmální kontinua. Ukazujeme, jak a kde se tato kontinua formují za přítomnosti časově závislého ohřevu svazky a netermální excitace/ionizace vodíku v chromosféře.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179481