Počet záznamů: 1  

Nonlinear elastic wave spectroscopy in symbiosis with time reversal for localization of defects: TR-NEWS

 1. 1. 0334545 - UT-L 2010 CZ eng A - Abstrakt
  Dos Santos, S. - Vejvodová, Šárka - Převorovský, Zdeněk
  Nonlinear elastic wave spectroscopy in symbiosis with time reversal for localization of defects: TR-NEWS.
  [Nelineární spektroskopie elastických vln v symbióze s časovou reverzací signálu pro lokalizaci defektů - TR NEWS.]
  NDT Welding Bulletin. Roč. 19, č. 2 (2009), s. 14-14. ISSN 1213-3825.
  [NDT in PROGRESS. 12.11.2009-14.11.2009, Praha]
  Grant CEP: GA ČR GA106/07/1393; GA MPO(CZ) FR-TI1/274
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: nonlinear elastic wave spectroscopy (NEWS) * ESAM * time reversal (TR) * TR-NEWS imaging * tomography * DORT
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Using the symmetry invariance and reciprocity the classical NEWS methods are supplemented and improved by practically elaborated TR-NEWS procedure having the intrinsic property of enlarging frequency analysis bandwidth. Coded excitations have been generalized using Symmetry Analysis ESAM (Excitation Symmetry Analysis Method), including also the chirp-coded excitation, which improves the signal to noise ratio and enables harmonic imaging of complex specimen. In this paper, we propose a new NDT application of the above approaches implemented on a composite specimen with adhesive joints. The calibrated chirp-coded TR-NEWS imaging of the sample is obtained by using the symmetrical excitations, and pre- and post- signal processing. Localization of the scatterer is illustrated on 2D plot.

  Klasické metody nelineární ultrazvukové spektroskopie (NEWS) jsou s využitím symetrické invariance a reciprocity doplněny a vylepšeny procedurou časové reversace (TR-NEWS), která umožňuje zvětšit rozsah frekvenční analýzy. Kódované buzení je zobecněno použitím metody symetrických excitací, zahrnující excitaci chirp-funkcí, což zlepšuje odstup signálu od šumu a umožňuje zobrazení komplexních vzorků na základě harmonických frekvencí. Lokalizace rozptylujících defektů je ilustrována na 2D zobrazení vzorků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179255