Počet záznamů: 1  

Mechanisms of the inhibition of endplate acetylcholine receptors by antiseptic chlorhexidine (experiments and models)

 1. 1.
  0333517 - FGU-C 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Shaihutdinova, A.R. - Nikolsky, E. E. - Vyskočil, František - Skorinkin, A.I.
  Mechanisms of the inhibition of endplate acetylcholine receptors by antiseptic chlorhexidine (experiments and models).
  [Mechanismus inhibice ploténkových acetylcholinových receptorů antiseptikem chlorhexidinem.]
  Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. Roč. 380, č. 6 (2009), s. 551-560. ISSN 0028-1298
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA500110905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: acetylcholine * endplate currents
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 2.631, rok: 2009

  Given the very widespread use of antiseptics chlorhexidine in surgery, infant and communal hygiene, the publication of the findings irreversibilní inhibition of neuromuscular disc model and explanation of its action to be taken into account when assessing the side-effects in the normal application of chlorhexidine, and an explanation of fatal cases after an inadvertent overdosage and systemic administration

  Vzhledem k velmi rozšířenému používání antiseptika chlorhexidinu v chirurgii, kojenecké a komunální hygieně, tento publikovaný nález irreversibilní inhibice nervosvalové ploténky a modelové vysvětlení jeho působení bude třeba vzít v úvahu při posouzení vedlejších účinků při běžné aplikaci chlorhexidinu a vysvětlení fatálních případů po neúmyslném předávkování a systémové aplikaci
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178478