Počet záznamů: 1  

Potential-dependent surface denaturation of BSA in acid media

 1. 1. 0333497 - BFU-R 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Paleček, Emil - Ostatná, Veronika
  Potential-dependent surface denaturation of BSA in acid media.
  [Potenciálově závislá povrchová denaturace BSA v kyselých prostředích.]
  Analyst. Roč. 134, č. 10 (2009), s. 2076-2080. ISSN 0003-2654
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA301/07/0490; GA ČR(CZ) GP202/07/P497; GA AV ČR(CZ) KJB100040901; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: bovine serum albumin denaturation * chronopotentiometry of BSA
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.272, rok: 2009

  Bovine serum albumin (BSA) and other proteins are not significantly denatured at mercury electrodes in the vicinity of the potential of zero charge. At negatively charged mercury surfaces, fast BSA denaturation is, however, taking place in acid media.

  Hovězí sérumalbumin (BSA) a další bílkoviny se významně nedenaturují na rtuťových elektrodách v blízkosti potenciálu nulového náboje. Nicméně na negativně nabitých površích rtuti v kyselém prostředí dochází k rychlé denaturaci BSA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178462