Počet záznamů: 1  

Formation of Layered Double Hydroxides on Alumina Surface in Aqueous Solutions Containing Divalent Metal Cations

 1. 1. 0333297 - UCHP-M 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kovanda, F. - Mašátová, P. - Novotná, P. - Jirátová, Květa
  Formation of Layered Double Hydroxides on Alumina Surface in Aqueous Solutions Containing Divalent Metal Cations.
  [Tvorba LDH na povrchu aluminy v roztocích obsahujících divalentní kovové ionty.]
  Clays and Clay Minerals. Roč. 57, č. 4 (2009), s. 425-432. ISSN 0009-8604
  Grant CEP: GA ČR GA104/07/1400
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: deposition * layered double hydroxides * supported mixed oxides
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 1.431, rok: 2009

  A formation of layered double hydroxides (LDHs) on an Al2O3/Al support prepared by anodic oxidation of aluminum foil was studied in diluted aqueous solutions of Co, Mn, and/or Ni nitrates. The LDH deposition was carried out under hydrothermal conditions at 80 – 180 °C for time ranging from 8 to 168 hours. The LDH phase was formed after long-term deposition (3 – 7 days) at 120 – 160 °C and only a slight incorporation of Mn into the deposited LDHs was found. Ni cations when present in the solution were preferentially incorporated into the LDH phase; a homogeneous layer was formed, with single platy crystals oriented perpendicularly towards the support. After calcination at 500 °C, the products formed on Al2O3/Al support exhibited worse reducibility in comparison with mixed oxides obtained by thermal decomposition of coprecipitated LDHs.

  Byla studována tvorba vrstevnatých hydroxidů (LDH) na Al2O3/Al nosiči připraveném oxidací hliníkové folie. Deposice LDH byla prováděna za hydrotermálních podmínek ze zředěných vodných roztoků Co, Mn a/nebo Ni nitrátů při teplotách 80-180 °C po dobu 8 – 168 hodin.LDH se vytvořily po delší době (3-7 dní) při teplotách 120 – 160 °C. Mn byl inkorporován do LDH pouze z malé části. Po kalcinaci při 500 °C vzniklé produkty vykazovaly horší redukovatelnost než odpovídající směsné oxidy vzniklé kalcinací koprecipitovaných LDH.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178323