Počet záznamů: 1  

Obyčejní lidé...?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence

 1. 1. 0332349 - USD-C 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Vaněk, Miroslav (ed.)
  Obyčejní lidé...?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence.
  [The ordinary people...?! An insight into the lives of "silent majority". Life-stories of manual workers and intelligentsia.]
  Praha: Academia, 2009. 1838 s. ISBN 978-80-200-1791-8
  Grant CEP: GA ČR GA409/06/0878
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: life-stories * manual workers * intelligentsia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kniha je publikačním výstupem projektu „Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace. Biografická vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence“, který vychází z dlouhodobého záměru Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Orálně historický projekt se zaměřil především na zkoumání mentality a proměny názorů a postojů dvou vrstev společnosti, tj. příslušníků dělnických profesí a inteligence, k normalizačnímu režimu a k vývoji po roce 1989. Pozornost byla soustředěna na každodenní život a chování zástupců obou uvedených skupin, na objasnění otázky, proč se chovali tak, jak se chovali, a to jak v období před listopadem 1989, tak i v období tzv. sametové revoluce. Stranou pozornosti nezůstalo ani období 90. let a současné problémy narátorů.

  This publication presents the results of a grant project called „An Investigation of Czech Society in the „Normalization“ Era: Biographical Narratives of Workers and Intelligentsia“ that was conducted by Oral History Center at the Institute for Contemporary History (ICH), Academy of Sciences Czech Republic. In the format of oral history interpretation, the project investigated the mentality of two strata of society - manual workers and the intelligentsia, focusing on issues such as every-day life during and after the period of normalization as well as during the Velvet Revolution. The results present very interesting insights into every-day reality in totalitarian Czechoslovakia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177637