Počet záznamů: 1  

Extraction of bitter acids from hops and hop products using pressurized solvent extraction (PSE)

 1. 1. 0331871 - UIACH-O 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Čulík, J. - Jurková, M. - Horák, T. - Čejka, P. - Kellner, V. - Dvořák, J. - Karásek, Pavel - Roth, Michal
  Extraction of bitter acids from hops and hop products using pressurized solvent extraction (PSE).
  [Kapalinová extrakce hořkých kyselin z chmele a chmelových produktů za zvýšeného tlaku.]
  Journal of the Institute of Brewing. Roč. 115, č. 3 (2009), s. 220-225 ISSN 0046-9750
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/1536; GA MŠk 1M0570
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: hops * bitter acids * pressurized solvent extraction
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 1.000, rok: 2009

  Pressurized solvent extraction (PSE) has been employed to extract bitter acids (humulones and lupulones) from hops and hop products.

  Kapalinová extrakce za zvýšených teplot a tlaků (pressurized solvent extraction, PSE) byla použita k extrakci hořkých kyselin (humulonů a lupulonů) z chmele a chmelových produktů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177272