Počet záznamů: 1  

The DEMETER Science Mission Centre

 1. 1. 0331544 - UFA-U 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Lagoutte, D. - Brochot, J. - Y. - de Carvalho, D. - Elie, F. - Harivelo, F. - Hobara, Y. - Madrias, L. - Parrot, M. - Pincon, J. L. - Berthelier, J. J. - Peschard, D. - Seran, E. - Gangloff, M. - Sauvaud, J. A. - Lebreton, J. P. - Štverák, Štěpán - Trávníček, Pavel M. - Grygorczuk, J. - Slominski, J. - Wronowski, R. - Barbier, S. - Bernard, P. - Gaboriaud, A. - Wallut, J. M.
  The DEMETER Science Mission Centre.
  [Vědecké centrum mise DEMETER.]
  Planetary and Space Science. Roč. 54, č. 5 (2006), s. 428-440. ISSN 0032-0633
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Mission Centre * Data processing
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 1.509, rok: 2006

  The DEMETER Scientific Mission Centre (SMC) has been developed and is operated by the Laboratoire de Physique et Chimie de l’Environnement (LPCE). The SMC commands the instruments of the scientific payload, collects and distributes DEMETER data and associated products to the DEMETER international community. The SMC has been designed to maximize scientific return and to reduce development and exploitation costs for the DEMETER project. This paper describes the SMC’s data processing system, data server and methods of payload operation, and presents associated hardware and software architectures.

  Vědecké centrum mise DEMETER (SMC) bylo připraveno a je řízeno ústavem Laboratoire de Physique at Chimie de l'Environnement (LPCE). SMC řídí vědecké přístroje, zbírá a distribuuje data z mise DEMETER a přidružené produkty mezinárodní komunitě v rámci této mise. SCM bylo navrženo pro maximalizaci vědeckého zisku a také za účelem redukovat náklady na vývoj a exploataci během projektu DEMETER. Tento článek popisuje systém zpracování dat v SMC, datový server a způsob operování celého vybavení družice a dále pak příslušnou hardwarovou a softwarovou architekturu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177036