Počet záznamů: 1  

Study of the island morphology at the early stages of Fe/Mo(110) MBE growth

 1. 1. 0331418 - FZU-D 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Goykolov, D. - Kotrla, Miroslav
  Study of the island morphology at the early stages of Fe/Mo(110) MBE growth.
  [Studium morfologie ostrůvků železa na povrchu Mo(110) v počátečních stadiích růstu pomoci MBE.]
  Central European Journal of Physics. Roč. 7, č. 2 (2009), s. 220-226 ISSN 1895-1082.
  [International Conference on Solid State Surfaces and Interfaces /6./. Smolenice Castle, 24.11.2008-27.11.2008]
  GRANT EU: European Commission(XE) 16447 - MAGDOT
  Grant ostatní:NSF DMR(DE) 0502737
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: iron on molybdenum * sub-monolayer growth * island shape * solid-on-solid model * KMC simulation
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.728, rok: 2009

  We present theoretical study of morphology of Fe islands grown at Mo(110) surface in sub-monolayer MBE mode. We utilize atomistic SOS model with bond counting, and interactions of Fe adatom up to third nearest neighbors. We performed KMC simulations for different values of adatom interactions and varying temperatures. We have found that, while for the low temperature islands are fat fractals, for the temperature 500K islands have faceted rhombic-like shape. For the higher temperature, islands acquire a rounded shape. In order to evaluated qualitatively morphological changes, we measured averaged aspect ration of islands. We calculated dependence of the average aspect ratio on the temperature, and on the strength of interactions of an adatom with neighbors.

  Teoreticky je studována morfologie ostrůvků železa na povrchu Mo(110) při submonovrstvovém MBE růstu. Pomocí atomistických KMC simulací se započtením interakcí adatomů železa do třetích sousedů byl vyšetřován vliv velikosti meziatomových interakcí a teploty. Zatímco při nizkých teplotách jsou ostrůvky fraktální při zvýšených teplotách mají rombickou strukturu. Při teplotách nad 500 K ostré rohy vymizí a ostrůvky jsou zaoblené. Kvalitativně byla měřena závislost poměru příčné a podélné velikosti ostrůvků na teplotě a interakčních parametrech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176937