Počet záznamů: 1  

Genetic variation in adipokine genes and risk of colorectal cancer

 1. 1. 0331378 - UEM-P 2010 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Pechlivanis, S. - Bermejo, J. L. - Pardini, Barbara - Naccarati, Alessio - Vodičková, Ludmila - Novotný, J. - Hemminki, K. - Vodička, Pavel - Försti, A.
  Genetic variation in adipokine genes and risk of colorectal cancer.
  [Genetická variace u adipokinových genů a riziko kolorektálního karcinomu.]
  European Journal of Endocrinology. Roč. 160, č. 6 (2009), s. 933-940 ISSN 0804-4643
  Grant CEP: GA ČR GA310/07/1430; GA MZd NR8563
  Grant ostatní:EU(SE) LSHC-CT-2004-503465
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: colorectal cancer * diabetes
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.539, rok: 2009

  Obesity has been related to an increased risk of colorectal cancer (CRC). Adipokines produced by the adipose tissue are directly linked to obesity and may thus contribute to the pathogenesis of CRC. Our results suggest that variants in the adipokine genes may affect CRC risk in combination with variants in diabetes-related genes.

  Obezita má úzkou souvislost s rizikem vzniku kolorektálního karcinomu (CRC). Adipokiny, které jsou produkovány tukových tkanivem, jsou přímo spojené s obezitou a tak můžou přispívat i k patogenezy CRC. Naše výsledky naznačují, že genové varianty pro adipokiny skutečně mohou modulovat CRC, v kombinaci s variantami genů zapojených do metabolizmu diabetu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176908