Počet záznamů: 1  

Elicitation of Pharmacologically Active Substances in Intact Medical Plant

 1. 1. 0331226 - UEK-B 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kužel, S. - Vydra, J. - Tříska, Jan - Vrchotová, Naděžda - Hrubý, Martin - Cígler, P.
  Elicitation of Pharmacologically Active Substances in Intact Medical Plant.
  [Elicitace pharmakologicky aktivních látek v léčivé rostlině.]
  Journal of Agricultural and Food Chemistry. Roč. 57, č. 17 (2009), s. 7907-7911 ISSN 0021-8561
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: elicitation * medical plant * Echinacea purpurea * secondary metabolite * foliar application * phenolics
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 2.469, rok: 2009

  Foliar applications of elicitors on the immunostimulating medical plant Echinacea purpurea grown on soil was used to increase the content of biologically active phenolics. Natural plant stress mediators and their derivatives (acetylsalicylic acid, salicylic acid, and methyl salicylate) as wel as newly introduced biocompatible metal elicitor [titanium(IV)ascorbate] were chosen as active components of foliar sprays.

  Aplikace elicitorů na listy byla použita pro zvýšení obsahu biologicky aktivních fenolických látek v imunostimulující léčivé rostlině Echinacea purpurea rostoucí v půdě. Jako elicitory byly použity: kyselina acetylsalicylová, kyselina salicylová, methyl salicylát a titanium(IV)askorbát.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176800