Počet záznamů: 1  

Structure and properties of MoO.sub.3./sub.-containing zinc borophosphate glasses

 1. 1. 0329974 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šubčík, J. - Koudelka, L. - Mošner, P. - Montagne, L. - Revel, B. - Gregora, Ivan
  Structure and properties of MoO3-containing zinc borophosphate glasses.
  [Struktura a vlastnosti zinko-borofosfátových skel s obsahem MoO3.]
  Journal of Non-Crystalline Solids. Roč. 355, 16-17 (2009), 970-975. ISSN 0022-3093
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: glass formation * glasses * phosphates * structure
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.252, rok: 2009

  A series of glasses with composition (100-x)[0.5ZnO-0.1B2O3-0.4P2O5]-xMoO3 (x<60) was investigated using NMR and Raman spectroscopy. Incorporation of molybdate groups into the parent glass results in a weakening of bond strength in the structural network, leading to a decrease in durability and glass transition temperature. This is due to depolymeration of phosphate chains and formation of P-O-Mo bonds.

  Byla zkoumána skla o složení (100-x)[0.5ZnO-0.1B2O3-0.4P2O5]-xMoO3 (x<60) pomocí NMR a Ramanovy spektroskopie. Zabudování molybdátových skupin do výchozího skla vede k snížení pevnosti vazby ve strukturní síti a k poklesu teploty skelného přechodu. To je způsobeno depolymerizací fosfátových řetězců a tvorbou vazeb P-O-Mo.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175861