Počet záznamů: 1  

Epigenetics of multiple myeloma after treatment with cytostatics and gamma radiation

 1. 1.
  0329797 - BFU-R 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Krejčí, Jana - Harničarová, Andrea - Štreitová, Denisa - Hájek, R. - Pour, L. - Kozubek, Stanislav - Bártová, Eva
  Epigenetics of multiple myeloma after treatment with cytostatics and gamma radiation.
  [Epigenetika mnohočetného myelomu po ovlivnění buněk cytostatiky a gama zářením.]
  Leukemia Research. Roč. 33, č. 11 (2009), s. 1490-1498. ISSN 0145-2126
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06027
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: multiple myeloma * histone methylation * histone acetylation
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.358, rok: 2009

  Cytostatics had a significant impact on histone modifications of the c-myc and CCND1 genes that are prognostically important for multiple myeloma (MM). Genome-wide analysis showed that cytostatics such as Melphalan increased H3K9 acetylation at some gene promoters in selected MM cell lines.

  Cytostatika významně ovlivňovala modifikace histonů u proto-onkogenu c-myc a CCND1 genu, které jsou prognosticky významné z hlediska mnohočetného myelomu (MM). Genomová analýza ukázala, že cytostatikum Melphalan významně zvyšuje H3K9 acetylaci v promotorech řady genů u myelomových buněčných linií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175733