Počet záznamů: 1  

Bifurcation characteristics in parametric systems with combined damping

 1. 1.
  0328743 - ÚT 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Hortel, Milan - Škuderová, Alena
  Bifurcation characteristics in parametric systems with combined damping.
  [Bifurkační charakteristiky v parametrických soustavách s kombinovaným tlumením.]
  Engineering Mechanics. Vol.16, č. 3 (2009), s. 1-9. ISSN 1802-1484
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/07/0884
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: non-linear dynamics * parametric systems * impact effects * linear and non-linear damping
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  http://www.im.fme.vutbr.cz/pdf/16_3_221.full.pdf

  The damping or the damping forces represent certain speciality in the investigation of the internal dynamics of the transmission systems. The special significance has this damping parameter especially in the areas of impact effects in the high-speed light aircraft and mobile transmission constructions. On the example of gear mesh in one branch of forces-flow in the pseudoplanetary reducer deals the paper with some partial results of the analysis of the influence of combination damping, i.e. linear and non-linear damping, on the gear mesh dynamics.

  Tlumení či tlumící síly představují jisté specifikum ve výzkumu vnitřní dynamiky převodových soustav. Zvláštní význam má parametr tlumení především v oblasti rázových jevů u vysokootáčkových lehkých a mobilních převodových konstrukcí. Příspěvek se zabývá některými dílčími výsledky analýzy vlivu kombinovaného tlumení, tj. lineárního a nelineárního, na dynamiku záběru ozubení. Je řešen příklad záběru ozubení v jedné větvi silového toku pseudoplanetového reduktoru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174980

   
   
Počet záznamů: 1