Počet záznamů: 1  

Voltammetry of Os(VI)-modified polysaccharides at carbon electrodes

 1. 1.
  0328610 - BFU-R 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Trefulka, Mojmír - Paleček, Emil
  Voltammetry of Os(VI)-modified polysaccharides at carbon electrodes.
  [Voltametrie Os(VI)-modifikovaných polysacharidů na uhlíkových elektrodách.]
  Electroanalysis. Roč. 21, č. 15 (2009), s. 1763-1766. ISSN 1040-0397
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA301/07/0490; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: chemical modification of polysaccharides * Os(VI)L-polysaccharide adducts * pyrolytic graphite electrodes
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.630, rok: 2009

  We show that polysaccarides (PSs, such as dextran and mannan) can be chemically modified by Os(VI) complexes, yielding electroactive adducts. Os(VI) complexes with different ligands (e.g., temed and 2,2'-bipyridine) produced at pyrolytic graphite electrodes redox couples at different potentials suitable for "multicolor" labeling of PSs and for studies of ligand exchange kinetics. PS-Os(VI)L adducts can be determined not only in their purified forms but also in the reaction mixtures.

  Polysacharidy (PS, např. dextran nebo mannan) mohou být chemicky modifikovány účinkem komplexů Os(VI), a vzniklé adukty jsou elektrochemicky aktivní. Komplexy Os(VI) s různými ligandy (např. temed a 2,2'-bipyridin) poskytují na elektrodách z pyrolytického grafitu dvojice redoxních píků při rozdílných potenciálech. tyto dvojice redoxních píků jsou proto vhodné pro "vícebarevné" značení PS a pro studium kinetiky výměny ligandů. Adukty PS-Os(VI)L mohou být stanoveny nejen v purifikovaném stavu, ale i v reakční směsi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174892