Počet záznamů: 1  

Phase-coherent Oscillatory Modes in Solar and Geomagnetic Activity and Climate Variability

 1. 1. 0328412 - UIVT-O 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Paluš, Milan - Novotná, Dagmar
  Phase-coherent Oscillatory Modes in Solar and Geomagnetic Activity and Climate Variability.
  [Fázově-koherentní oscilační módy v sluneční a geomagnetické aktivitě a v proměnlivosti klimatu.]
  Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. Roč. 71, 8-9 (2009), s. 923-930 ISSN 1364-6826
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300420805
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504; CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: solar activity * geomagnetic activity * NAO * near-surface air temperature * phase coherence * climate variability
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  Impakt faktor: 1.643, rok: 2009

  Oscillatory modes with the period of approximately 7–8 yr were detected in monthly time series of sunspot numbers, geomagnetic activity aa index, NAO (North Atlantic Oscillation) index and near-surface air temperature from several mid-latitude European locations. Instantaneous phases of the modes underwent synchronization analysis and their statistically significant phase coherence, beginning from 1950s, has been observed. Thus the statistical evidence for a coupling between solar/geomagnetic activity and climate variability has been obtained from continuous monthly data, independent of the season, however, confined to the temporal scale related to oscillatory periods about 7–8 yr.

  Oscilační módy s periodou kolem 7-8 let byly detekovány v měsíčních časových řadách slunečních skvrn, aa-indexu geomagnetické aktivity, indexu Severoatlantické oscilace a povrchových teplot vzduchu několika evropských stanic ze středních zeměpisných šířek. Díky synchronizační analýze byla objevena fázová koherence těchto módů, začínající v 50. letech 20. století. Tento výsledek představuje statistický důkaz vazby mezi sluneční a geomagnetickou aktivitou a proměnlivostí klimatu získaný ze spojitých měsíčních dat, nezávisle na ročním období, jde však o část variability omezenou časovou škálou danou oscilacemi s periodou kolem 7-8 let.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174733