Počet záznamů: 1  

Ferrofluid modified Saccharomyces cerevisiae cells for biocatalysis

 1. 1.
  0328084 - UEK-B 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Šafaříková, Miroslava - Maděrová, Zdeňka - Šafařík, Ivo
  Ferrofluid modified Saccharomyces cerevisiae cells for biocatalysis.
  [Buňky Saccharomyces cerevisiae modifikované magnetickou kapalinou pro biokatalýzu.]
  Food Research International. Roč. 42, - (2009), s. 521-524. ISSN 0963-9969
  Grant CEP: GA MPO 2A-1TP1/094; GA MŠk(CZ) OC 157
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: Saccharomyces cerevisiae * magnetic fluid * hydrogen peroxide
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 2.414, rok: 2009

  An inexpensive and non-toxic magnetically responsive biocatalyst was prepared by ferrofluid modification of Saccharomyces cerevisiae cells. The prepared biocatalyst enabled efficient decomposition of hydrogen peroxide (HP) and sucrose conversion, due to the presence of active intracellular catalase and invertase. HP was efficiently decomposed in water solutions up to 2% concentration, leaving very low residual HP concentration after treatment. The biocatalyst was stable; the same catalytic activity was observed after one month storage at 4◦C.

  Laciný a netoxický magnetický biokatalyzátor byl připraven modifikací buněk Saccharomyces cerevisiae magnetickou kapalinou. Připravený biokatalyzátor umožnil účinný rozklad peroxidu vodíku a konverzi sacharosy, díky přítomnosti intracelulární katalasy a invertasy. Peroxid vodíku byl účinně rozložen ve vodných roztocích do koncentrace 2 %, zbytková koncentrace byla velmi nízká. Biokatalyzátor byl stabilní; nezměněná katalytická aktivita byla pozorována po měsíčním skladování při 4◦C.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174484