Počet záznamů: 1  

Silver(I), Copper(I) and Copper(II) Complex of the New N,Se-Chelate Ligand 2-Phenylselenomethyl-1H-benzimidazole: Electrochemistry and Structure

 1. 1.
  0327320 - UFCH-W 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Leboschka, M. - Sieger, M. - Sarkar, B. - Niemeyer, M. - Schurr, T. - Fiedler, Jan - Záliš, Stanislav - Kaim, W.
  Silver(I), Copper(I) and Copper(II) Complex of the New N,Se-Chelate Ligand 2-Phenylselenomethyl-1H-benzimidazole: Electrochemistry and Structure.
  [Komplex stříbra(I), mědi(I) a mědi(II) s novým N,Se-chelátovým ligandem 2-fenylselenomethyl-1H-benzimidazolem: Elektrochemie a struktura.]
  Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. Roč. 635, 6-7 (2009), s. 1001-1007. ISSN 0044-2313
  Grant CEP: GA AV ČR KAN100400702; GA MŠk OC 139
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: copper compounds * solid-state structures * electrochemistry * selenother ligand * silver complex
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.226, rok: 2009

  2-Phenylselenomethyl-1H-benzimidazole (psbi) can form complexes in 2:1 ratio with coinage metal ions. Crystal structure analysis revealed a flattened metal coordination for [AgI(psbi)2](BF4) (1), approaching a distorted planar arrangement with weak Ag-Se bonds and confirmed as energy minimum by DFT calculations. The typical Jahn-Teller system [CuII(psbi)2Cl2] (2) exhibits a planar CuN2Cl2 core with weak Se-Cu-Se axial ligation. The oxygen-sensitive compound [CuI(psbi)2](BF4) (3) exhibits electrochemically reversible oxidation in contrast to the silver(I) analogue (1).

  2-fenylselenomethyl-1H-benzimidazol (psbi) může tvořit komplexy v poměru 2:1 s ionty mincovních kovů. Krystalová strukturní analýza odhalila zploštělou koordinaci ke kovu u [AgI(psbi)2](BF4) (1), blížící se k zdeformovanému rovinnému uspořádání se slabými vazbami Ag-Se potvrzenému jako energetické minimum DFT vypočty. Typický Jahn-Tellerův systém [CuII(psbi)2Cl2] (2 ) vykazuje rovinné jádro CuN2Cl2 se slabou axiální ligací Se-Cu-Se. [CuI(psbi)2](BF4) (3 ), citlivý ke kyslíku, vykazuje elektrochemicky reversibilní oxidaci v kontrastu k stříbrnému analogu (1).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174160