Počet záznamů: 1  

Solid-phase/supercritical-fluid extraction for liquid chromatography of phenolic compounds in freshwater microalgae and selected cyanobacterial species

 1. 1.
  0327251 - MBU-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Klejdus, B. - Kopecký, Jiří - Benešová, L. - Vacek, J.
  Solid-phase/supercritical-fluid extraction for liquid chromatography of phenolic compounds in freshwater microalgae and selected cyanobacterial species.
  [Kombinace extrakce kapalinou v superkritickém stavu s extrakcí na pevné fázi jako vhodná metoda pro kapalinovou chromatografii fenolických látek v sladkovodních řasách a vybraných sinicích.]
  Journal of Chromatography A. Roč. 1216, č. 5 (2009), s. 763-771. ISSN 0021-9673
  Grant CEP: GA ČR GA525/07/0338
  Grant ostatní:CZ(CZ) GP525/08/P540
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: methanol * solid-phase extraction * phenolic compounds
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 4.101, rok: 2009

  New method for SPE-SFE extraction of phenolic compounds, using SPE cartridges inserted directly into SFE extraction cell, was developed. Cyclic addition of binary extraction solvent system based on methanol:water (1:1, v/v) was used for extraction at 40MPa and 80 ◦C. The efficiency of the method was tested on major groups of phenolic compounds like benzoic acid derivatives, hydroxybenzaldehydes and cinnamic acid derivatives. The p-hydroxybenzoic, protocatechic, vanillic, syringic, caffeic and chlorogenic acid; 4-hydroxybenzaldehyde and 3,4-dihydroxybenzaldehyde were identified by HPLC-electrospray mass spectrometry in SPE/SFE extracts of acid hydrolyzates of microalga (Spongiochloris spongiosa) and cyanobacterial strains (Spirulina platensis, Anabaena doliolum, Nostoc sp., and Cylindrospermum sp.)

  Byla vyvinuta nová metoda kombinující extrakci kapalinou v superkritickém stavu s extrakcí na pevné fázi (SPE-SFE). Pro extrakci jsme používali opakovaný přídavek směsi metanol/voda (1:1, v/v) při tlaku 40MPa a teplotě 80 ◦C. Účinnost metody byla ověřena na hlavních skupinách fenolických látek typu derivátů benzoové a cinamové kyseliny a hydroxybenzaldehydů. Mezi identifikované látky v řase (Spongiochloris spongiosa) a sinicích (Spirulina platensis, Anabaena doliolum, Nostoc sp., and Cylindrospermum sp.) patřila kyselina p-hydroxybenzoová, protokatechová, vanilová, syringová, kávová a chlorogenová, dále pak 4-hydroxybenzaldehyd a 3,4-dihydroxybenzaldehyd
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174108