Počet záznamů: 1  

Biomarkers of Aspergillus spores: Strain typing and protein identification

  1. 1. 0327084 - MBU-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
    Šulc, Miroslav - Pešlová, Kateřina - Žabka, Martin - Hajdúch, M. - Havlíček, Vladimír
    Biomarkers of Aspergillus spores: Strain typing and protein identification.
    [Biomarkery spór kmene Aspergillus: určování kmenů a identifikace proteinů.]
    International Journal of Mass Spectrometry. Roč. 280, 1-3 (2009), s. 162-168 ISSN 1387-3806
    Grant CEP: GA MŠk LC07017; GA ČR GP203/05/P575
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
    Klíčová slova: aspergillus * spore * protein
    Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
    Impakt faktor: 2.117, rok: 2009

    The direct analysis of intact fungal spores of twenty four Aspergillus species using MALDI-TOF mass spectrometry provided a reproducible and fingerprint spectra demonstrating the capability of the MALDI-TOF approach to type and characterize different fungal strains within the Aspergillus genus. Mass spectra of intact fungal spores provided signals mostly below 20 kDa. The minimum material amount represented 0.3 microg (10,000 spores). Proteins with higher molecular weight were detected by 1D-PAGE. Eleven proteins were identified from three selected strains in the range 5–25 kDa by the proteomic approach. Hemolysin and hydrophobin have the highest relevance in host–pathogen interactions

    Přímá analýzy celých spór 24 kmenů rodu Aspergillus pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie poskytla reprodukovatelná a specifická spektra, která demonstrují možnost využít tento přístup pro charakterizaci a zařazení různých kmenů vláknitých hub rodu Aspergillus. MALDI-TOF spektra poskytují signály do 20kDa s minimálním množstvím materiálu 0.3 mikrog (10,000 spor). Proteiny s vyšší molekulovou hmotností byly detegovány pomocí 1D- PAGE a proteomickým přístupem bylo identifikováno 11 proteinů. Identifikovaný hemolysin a hydrofobin jsou významné z pohledu interakce hostitel-pathogen
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173983