Počet záznamů: 1  

Continuous electrochemical monitoring of nitric oxide production in murine macrophage cell line RAW 264.7

 1. 1. 0326981 - BFU-R 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Pekarová, Michaela - Králová, Jana - Kubala, Lukáš - Číž, Milan - Lojek, Antonín - Gregor, Č. - Hrbáč, J.
  Continuous electrochemical monitoring of nitric oxide production in murine macrophage cell line RAW 264.7.
  [Kontinuální elektrochemické měření produkce oxidu dusnatého makrofágy RAW 264.7.]
  Analytical and Bioanalytical Chemistry. Roč. 394, č. 5 (2009), s. 1497-1504 ISSN 1618-2642
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS500040507
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GP524/05/P135
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: nitric oxide * macrophages RAW 264.7 * nitric oxide sensor
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.480, rok: 2009

  In this study we have focused on one of the direct methods for determining of NO in biological systems. We realized the continual and long-term electrochemical detection of NO production using modified porphyrinic microsensor for the first time.

  V této studii jsme se zaměřili na jednu z přímých metod stanovení produkce oxidu dusnatého v biologických systémech. Bylo realizováno dlouhodobé a kontinuální elektrochemické měření pomocí modifikovaného mikrosenzoru u makrofágů RAW 264.7.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173897