Počet záznamů: 1  

Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic. Scarabaeoidea: Bolboceratidae, Geotrupidae, Glaphyridae, Hybosoridae, Ochodaeidae and Trogidae

 1. 1. 0326600 - BC-A 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Bezděk, Aleš - Hájek, J.
  Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic. Scarabaeoidea: Bolboceratidae, Geotrupidae, Glaphyridae, Hybosoridae, Ochodaeidae and Trogidae.
  [Katalog typových exemplářů brouků (Coleoptera) uložených v Entomologickém oddělení Národního muzea v Praze. Scarabaeoidea: Bolboceratidae, Geotrupidae, Glaphyridae, Hybosoridae, Ochodaeidae and Trogidae.]
  Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. Roč. 49, č. 1 (2009), s. 297-332 ISSN 0374-1036
  Grant CEP: GA MK DC08P02OUK004
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: catalogue * type specimens * National Museum
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie

  Type specimens from the collection of beetles (Coleoptera) deposited in the Department of Entomology, National Museum, Prague are currently being catalogued. Here we present precise information about species-group types of the following scarabaeoid families: three taxa of the family Bolboceratidae, 83 taxa of Geotrupidae, 18 taxa of Glaphyridae, five taxa of Hybosoridae, two taxa of Ochodaeidae and 12 taxa of Trogidae. The rediscovery of the original syntypes of Geotrupes hoffmannseggi Fairmaire, 1856 and Bolboceras excavatum R. A. Philippi, 1859 set already designated neotypes for both species aside.

  V rámci probíhající katalogizace typových exemplářů brouků (Coleoptera) uložených v Entomologickém oddělení Národního muzea v Praze, jsou zpracovány detailní informace o primárních typech následujících čeledí: tři taxony čeledi Bolboceratidae, 83 taxonů Geotrupidae, 18 taxonů Glaphyridae, 5 taxonů Hybosoridae, 2 taxony Ochodaeidae a 12 taxonů Trogidae. Nalezení syntypů Geotrupes hoffmannseggi Fairmaire, 1856 a Bolboceras excavatum R. A. Philippi, 1859 nahrazuje dříve designované neotypy obou druhů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173652