Počet záznamů: 1  

Kinetics of disorder-to-fcc phase transition via an intermediate bcc state

 1. 1.
  0325875 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Liu, Y. - Nie, H. - Bansil, R. - Steinhart, Miloš - Bang, J. - Lodge, T. P.
  Kinetics of disorder-to-fcc phase transition via an intermediate bcc state.
  [Kinetika fázového přechodu z neuspořádaného stavu do fcc struktury přes přechodový stav s bcc uspořádáním.]
  Physical Review. E. Roč. 73, č. 6 (2006), 061803-1-061803-6. ISSN 1539-3755
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: x-ray scattering * polymer blends * polymer solutions
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.438, rok: 2006

  Time-resolved small-angle x-ray scattering measurements reveal that a long-lived intermediate bcc state forms when a poly(styrene-b-isoprene) diblock copolymer solution in an isoprene selective solvent is rapidly cooled from the disordered micellar fluid at high temperature to an equilibrium fcc state.

  Byla provedena měření rozptylu rentgenového záření pod malými úhly s časovým rozlišením na roztocích diblokového kopolymeru poly(styren-b-izoprén) v rozpouštědle selektivním pro izoprén. Ukazují, že po rychlém ochlazení neuspořádaného micelárního roztoku, setrvává systém před dosažením rovnovážné fcc struktury relativně dlouho v mezistavu s bcc uspořádáním.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173164