Počet záznamů: 1  

Conceptualizing Health and Illness

 1. 1. 0325727 - FLU-F 2009 US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kouba, Petr
  Conceptualizing Health and Illness.
  [Koncepty zdraví a nemoci.]
  Journal of Phenomenological Psychology. Roč. 39, č. 1 (2008), s. 59-80. ISSN 0047-2662
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA900090603; GA ČR(CZ) GP401/07/P293
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: health * illness * existence * finitude
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  This article is focused on the notions of health and illness, as they appear in the context of philosophical reflections on finitude and contingency of human existence. Criticizing Heidegger's approach to health and illness which is based on the Aristotelian concept of privation, the author tries to find an alternative to the privative concept of illness with the help of Schelling's treatise on human freedom which explicates Evil not as a privation of Good, but as a sort of illness that has its own phenomenal positivity.

  Tento článek je zaměřen na pojmy zdraví a nemoci, jak se objevují v kontextu filosofické reflexe konečnosti a kontingence lidské existence. Vycházeje z kritiky Heideggerova přístupu ke zdraví a nemoci, jenž je postaven na aristotelovském pojmu privace, autor se pokouší nalézt alternativu k privativnímu pojetí nemoci s pomocí Schellingova pojednání o lidské svobodě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173043