Počet záznamů: 1  

Not EEG abnormalities but epilepsy is associated with autistic regression and mental functioning in childhood autism

 1. 1.
  0325596 - PSU-E 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Hrdlička, M. - Komárek, V. - Propper, L. - Kulísek, R. - Zumrová, A. - Faladová, L. - Havlovicová, M. - Sedláček, Z. - Blatný, Marek - Urbánek, Tomáš
  Not EEG abnormalities but epilepsy is associated with autistic regression and mental functioning in childhood autism.
  [Ne abnormity EEG, ale epilepsie má vztah s autistickou regresí a duševním fungováním u dětského autismu.]
  European Child & Adolescent Psychiatry. Roč. 13, č. 4 (2004), s. 209-213. ISSN 1018-8827
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
  Klíčová slova: childhood autism * epilepsy * EEG
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 1.167, rok: 2004

  The aim of the study was to investigate the potential association of epilepsy and EEG abnormalities with autistic regression and mental retardation. We examined a group of 77 autistic children (61 boys, 16 girls) with an average age of 9.1 ± 5.3 years. Clinical interview, neurological examination focused on the evaluation of epilepsy, IQ testing, and 21-channel EEG (including night sleep EEG recording) were performed. Normal EEGs were observed in 44.4% of the patients, non-epileptiform abnormal EEGs in 17.5%, and abnormal EEGs with epileptiform discharges in 38.1% of the patients. Epilepsy was found in 22.1% of the subjects. A history of regression was reported in 25.8% of the patients, 54.8% of the sample had abnormal development during the first year of life, and 79.7% of the patients were mentally retarded. Autistic regression was significantly more frequent in patients with epilepsy than in non-epileptic patients (p = 0.003). Abnormal development during the first year of life was significantly associated with epileptiform EEG abnormalities (p = 0.014). Epilepsy correlated significantly with mental retardation (p = 0.001).

  Cílem studie bylo prozkoumání potenciálního vztahu epilepsie a abnormit EEG s artistickou regresí a mentální retardací. Zkoumali jsme skupinu 77 autistických dětí (61 chlapců, 16 dívek) průměrného věku 9.1 ± 5.3 let. Bylo provedeno klinické interview, neurologické vyšetření zaměřené na epilepsii, testy IQ a 21-kanálové EEG (včetně záznamu nočního spánkového EEG). Normální EEG bylo pozorováno u 44.4% pacientů, ne-epileptiformní abnormální EEG u 17.5% a abnormální EEG s epileptiformními výboji u 38.1% pacientů. Epilepsie byla zjištěna u 22.1% osob. Údaje o regresi v minulosti byly uváděny u 25.8% pacientů, 54.8% výběru prodělalo v prvním roce života abnormální vývoj, a 79.7% pacientů bylo mentálně retardovaných. Autistická regrese byla významně častější u pacientů s epilepsií než u ne-epileptických pacientů (p = 0.003). Abnormální vývoj v průběhu prvního roku života byl významně ve vztahu s epileptiformními abnormalitami EEG (p = 0.014). Epilepsie korelovala významně s mentální retardací (p = 0.001). Přestože biologické základy a možné kauzální vztahy těchto spojení je třeba ještě objasnit, mohou poukazovat na existenci různých podskupin pacientů s poruchami artistického spektra.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172948