Počet záznamů: 1  

Percolation Threshold Parameters of Fluids

 1. 1. 0325166 - UCHP-M 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Škvor, J. - Nezbeda, Ivo
  Percolation Threshold Parameters of Fluids.
  [Parametry meze perkolace tekutin.]
  Physical Review. E. Roč. 79, č. 4 (2009), 041141-041147 ISSN 1539-3755
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: percolation threshold * universality * infinite cluster
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.400, rok: 2009

  Extensive Monte Carlo simulations on three qualitatively different model supercritical fluids (square-well fluid, Lennard-Jonesium, and primitive water) have been performed to examine percolation threshold parameters for continuum (correlated) models and their relation to general results valid for random lattice models; random-site percolation simple cubic lattice has therefore been considered as well. Two different bond criteria, the configurational and self-bound ones, defining a cluster have been used. In addition to the percolation threshold occupation probability and the percolation threshold fluid density, the correlation length exponent and the wrapping probability at the percolation threshold, have also been evaluated. It is found that parameters and exhibit not only strong temperature dependence but also, unlike the case of lattice systems, dependence on the nature of the system considered and the employed definition of the cluster.

  Metodou Monte Carlo byly provedeny simulace na třech kvalitativně odlišných systémech a určena mez perkolace za použitý dvou různých kritérií vazeb. Bylo shledáno, že parametry meze perkolace vykazují nejen silnou teplotní závislost,ale závisí rovněž na charakteru studovaného systému a použité definici klastru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172678