Počet záznamů: 1  

Demanding life situations in university students: gender aspect

 1. 1. 0324941 - PSU-E 2009 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Millová, Katarína - Blatný, Marek - Kohoutek, Tomáš
  Demanding life situations in university students: gender aspect.
  [Zátěžové situace u vysokoškolských studentů: genderové hledisko.]
  Social Processes & Personality. Roč. 1, č. 1 (2008), s. 12-19
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: coping strategies * demanding life situations * gender differences
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  http://www.spao.eu/archive/2008/spao2008_demanding_life_situations_in_university_students.pdf

  The aim of the research was to analyze demanding life situations in university students, which to a significant degree influence using of specific coping strategies. We also studied the demanding life situation appraisal and the relation between it and following selection of coping strategies. We investigated coping strategies derived from the hierarchical model, which refers to R.S. Lazarus approach to coping with stress. We analyzed data of 136 university students (53 males and 83 females), and identified gender differences in demanding life types of situation: women more often became involved in situations relating to human relations. Differences were also found in the appraising of demanding life situations: women perceived these situations as less influenceable than men. Further, important differences between female and male subgroups were also found in the relation between appraising of demanding life situations and consequent use of coping strategies.

  Cílem výzkumu byla analýza zátěžových situací u vysokoškolských studentů, které se významně podílí na využití konkrétních copingových strategií. Zkoumali jsme rovněž hodnocení těchto zátěžových situací a vztah mezi hodnocením zátěžové situace a následním výběrem strategií zvládání. Zkoumali jsme strategie vycházející z hierarchického modelu, který navazuje na pojetí zvládání R.S. Lazaruse. Analyzovali jsme údaje 136 vysokoškolských studentů (56 mužů a 83 žen). Zjistili jsme genderové rozdíly v typech zátěžových situací: ženy častěji řešily situace spojené s mezilidskými vztahy. Rozdíly se objevily také v hodnocení zátěžových situací: ženy vnímají tyto situace jako více neovlivnitelné a sebou nezaviněné. Významné rozdíly mezi ženskou a mužskou částí výzkumného souboru se objevily také ve vztahu mezi hodnocením zátěžových situací a využitím copingových strategií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172518