Počet záznamů: 1  

Effects of adsorbates on submonolayer epitaxial growth

 1. 1. 0324843 - FZU-D 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kotrla, Miroslav
  Effects of adsorbates on submonolayer epitaxial growth.
  [Efekt adsorbátů na submonovrstvový epitaxní růst.]
  Proceedings of the 14th Conference of the Czech and Slovak Physicists. Plzeň: Západočeská universita, 2002, s. 369-375. ISBN 80-7082-907-9.
  [Conference of the Czech and Slovak Physicists /14./. Plzeň (CZ), 09.09.2002-12.09.2002]
  Grant CEP: GA ČR GA202/01/0928
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
  Klíčová slova: submonolayer growth * adsorbates * Monte Carlo simulation
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  The influence of impurities on submonolayer growth is briefly summarized. Illustrative results of STM experiment and numerical simulations are presented. It is shown that when not noticed, effects of impurities may cause an incorrect evaluation of measurements of adatom diffusion.

  Je shrnut vliv nečistot na submonovrstvový růst. Jsou uvedeny ilustrativní výsledky STM experimentů a numerických simulací. Je ukázáno, že pokud by nebyl povšimnut může vliv nečistot způsobit nesprávnou interpretaci měření difúze volných atomů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172443