Počet záznamů: 1  

Vývoj bipolárního elektrochemického mikroreaktoru pro organické syntézy

 1. 1.
  0324343 - ÚCHP 2009 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jiřičný, Vladimír - Vychodilová, Hana - Melich, Z. - Kodým, R. - Bystroň, T. - Bouzek, K.
  Vývoj bipolárního elektrochemického mikroreaktoru pro organické syntézy.
  [Development of Bipolar Electrochemical Microreactorfor Organic Synthesis.]
  Sborník přednášek. Vol. 2. Praha: PetroChemEng, 2009 - (Škarka, J.), 2211-2218-2218. ISBN 978-80-02-02106-3.
  [Konference Chemické technologie . Materiály . Petrochemie . Polymery . Ropa . Legislativa . Prostředí . Bezpečnost . APROCHEM 2008 /18./. Milovy (CZ), 20.04.2009-22.04.2009]
  Grant ostatní:NMP2(XE) CT/2005/011816
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: electrochemical alkoxylation * microreactor * separation
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  http://www.aprochem.cz/

  Cílem tématiky Elektrochemická alkoxylace řešené v rámci EU projektu IMPULSE (2005-9) ve spolupráci s několika mezinárodními pracovišti (VŠCHT Praha, ÚCHP AV ČR, CNRS Nancy Francie, IMM Německo) byl vývoj elektrochemického mikroreaktoru (EMR) umožňujícího dosažení vysoké konverze a selektivity při jednom průchodu suroviny reaktorem. Toto řešení eliminuje nutnost recirkulace reakční směsi a významně snižuje náklady na separaci produktu z reakční směsi. Výzkumné a vývojové úsilí výzkumných týmů (ÚCHP a VŠCHT) bylo zaměřeno na návrh nového bipolárního elektrochemického reaktoru s elektrodovou štěrbinou 0,1mm. V příspěvku jsou presentovány výsledky návrhu bipolárních elektrochemických mikroreaktorů (BEMR), experimentální výsledky a návrh průmyslového BEMR.

  Extensive theoretical and experimental study of electrochemical alkoxylation has been conducted in frame of large EU The new electrochemical project IMPULSE (2005-9). New high conversion high selectivity one pass bipolar electrochemical microreactor has been developed in cooperation with other partners: ICTP CR, IMM Germany, Solvent Innovation Germany and CNRS Nancy France. New design and process parameters enable significant reduction of expenses on separation of the product from reaction mixture. Experimental results and design of industrial reactor size has been presented in the contribution.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172064