Počet záznamů: 1  

Diffusion of particles adsorbed on reconstructive surface

 1. 1. 0324138 - FZU-D 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Tarasenko A., Nataliya - Tarasenko, Alexander - Jastrabík, Lubomír
  Diffusion of particles adsorbed on reconstructive surface.
  [Difuze adsorbovaných částic na rekonstruovaném povrchu.]
  Adsorption-Journal of the International Adsorption Society. Roč. 11, č. 1 (2005), s. 485-489. ISSN 0929-5607
  Grant CEP: GA MŠk LN00A015
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: lattice gas * surface reconstruction * surface diffusion * phase transitions
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.323, rok: 2005

  The analytical expressions for the free energy and diffusion coefficients are obtained assuming the lateral interaction between the particles is negligibly small. The coverage dependencies of the diffusion coefficients are calculated using the analytical expressions and Monte Carlo simulations. The results demonstrate clearly a drastic change of the behavior of all diffusion coefficients on the reconstructed surface.

  Za předpokladu zanedbání laterální interakce mezi částicemi byly odvozeny analytické výrazy pro volnou energii a difuzní koeficienty. Závislosti difuzních koeficientů na pokrytí byly stanoveny s využitím analytických vztahů a Monte Carlo simulací. Získané výsledky ukazují na drastickou změnu v chování difuzních koeficientů na rekonstruovaném povrchu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171915