Počet záznamů: 1  

The release of a pheromonotropic neuropeptide, PBAN, in the turnip moth Agrotis segetum, exhibits a circadian rhythm

 1. 1.
  0323736 - BC-A 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Závodská, Radka - von Wowern, G. - Löfstedt, C. - Rosén, W. Q. - Šauman, Ivo
  The release of a pheromonotropic neuropeptide, PBAN, in the turnip moth Agrotis segetum, exhibits a circadian rhythm.
  [Uvolňování feromonotropního neuropeptidu (PBAN) u osenice polní (Agrotis segetum) vykazuje cirkadiánní rytmus.]
  Journal of Insect Physiology. Roč. 55, č. 5 (2009), s. 435-440. ISSN 0022-1910
  Grant CEP: GA MŠk LC07032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: pheromone biosynthesis activating * neuropeptide (PBAN) * circadian rhythm
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 2.235, rok: 2009

  In the female turnip moth, Agrotis segetum, a Pheromone biosynthesis activating neuropeptide (PBAN) stimulates sex pheromone biosynthesis which exhibits a daily rhythm. Here we show data supporting a circadian rhythm in PBAN release from the corpora cardiaca, which we propose regulates the endogenous rhythm in sex pheromone biosynthesis. This conclusion is drawn as the observed daily rhythm in PBAN-like immunoreactivity (PBAN-ir) in the hemolymph is persistent in constant darkness and is phase- shifted by an advanced light: dark cycle. PBAN-ir was found in the brain, the optic lobe, the suboesophageal ganglion and in the retrocerebral complex. In each hemisphere ca 10 immunopositive neurons were observed in the pars intercerebralis and a pair of stained somata in the dorso-lateral protocerebrum. A cluster of cells containing PBAN-ir material was found in the tritocerebrum and three clusters of such cells were found in the SOG. Their processes reach the corpora cardiaca.

  U samiček osenice polní (Agrotis segetum) stimuluje Feromon-biosyntézu-aktivující neuropeptid (PBAN) biosyntézu pohlavního feromonu, jež vykazuje denní rytmus.V článku uvádíme data, která podporují cirkadiánní rytmicitu v uvolňování PBAN z corpus cardiacum (CC), což , jak se domníváme, reguluje endogenní rytmus v syntéze pohlavního feromonu. K tomuto závěru vede zjištění, že denní rytmicita PBAN-imunoreaktivity v hemolymfě přetrvává v konstantní tmě a vykazuje fázový posun při vystavení světelnému režimu předbíhajícímu původní o 4 hodiny. PBAN-imunoreaktivita byla detekována v mozku, optickém laloku, podjícnovém gangliu a retrocerebrálním komplexu. V každé hemisféře bylo zjištěno ca 10 imunopositivních neuronů v pars intercerebralis a jeden pár buněk v dorso-laterálním protocerebru. Skupina PBAN-pozitivních buněk byla lokalizována v tritocerebru a tři skupiny v podjícnovém gangliu. Jejich výběžky vedly do CC a k povrchu corpus allatum na dorsální straně.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171604