Počet záznamů: 1  

Prior knowledge processing for initial state of Kalman filter

 1. 1. 0323675 - UTIA-B 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Suzdaleva, Evgenia
  Prior knowledge processing for initial state of Kalman filter.
  [Přepracování apriorní znalosti pro počáteční stav Kalmanova filtru.]
  International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. Roč. 24, č. 3 (2010), s. 188-202 ISSN 0890-6327
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GP201/06/P434
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Kalman filtering * prior knowledge * state-space model * initial state distribution
  Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
  Impakt faktor: 0.729, rok: 2010
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/suzdaleva-prior knowledge processing for initial state of kalman filter.pdf

  The paper deals with a specification of the prior distribution of the initial state for Kalman filter. The proposed methodology is based on the use of the conjugate prior distribution for models, belonging to the exponential family. Practical experiments demonstrate processing of prior knowledge from the urban traffic control area, which is the main application of the research.

  Článek se zabývá specifikací apriorního rozdělení pro počáteční stav Kalmanova filtru. Navrhovaná metodologie je založena na použití konjugovaného apriorního rozdělení pro modely patřící do exponenciální rodiny. Názorné experimenty ukazují přepracování apriorní znalosti z oblasti řízení dopravy, na což je výzkum přednostně aplikován.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171566