Počet záznamů: 1  

Interrelation between hydrogen desorption kinetics and structure of (Mg.sub.2./sub.Ni)H.sub.x./sub. and hydrogenated eutectic (Mg/Mg.sub.2./sub.Ni)H.sub.y./sub

 1. 1.
  0323350 - UFM-A 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Čermák, Jiří - Král, Lubomír
  Interrelation between hydrogen desorption kinetics and structure of (Mg2Ni)Hx and hydrogenated eutectic (Mg/Mg2Ni)Hy
  [Souvislost mezi kinetikou desorpce vodíku a strukturou slitiny (Mg2Ni)Hx a navodíkované eutektické slitiny (Mg/Mg2Ni)Hy]
  Defect and Diffusion Forum. 289-292, - (2009), s. 167-174. ISSN 1012-0386.
  [DIMAT 2008, International Conference on Diffusion in Materials /7./. Lanzarote, Canary Islands, 28.10.2008-31.10.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA106/07/0010
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: magnesium alloys * hydrogen diffusion * hydrogen-storage materials
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  http://www.scientific.net/DDF.289-292.167/

  Mg-rich alloys of the binary system Mg-Ni are prospective hydrogen-storage materials. In the present study, desorption characteristics of hydrided Mg2Ni intermetallic and hydrided Mg/Mg2Ni eutectic mixture were investigated. Structure of experimental materials during the hydrogenation was observed by SEM. Three modifications of (Mg2Ni)Hx (x ~ 4) were prepared differing in the ratio of two low-temperature phases f = LT2/LT1: with (i) f > 1, (ii) f ~ 1 and with (iii) f <1. Evolution of the ratio f during hydrogen desorption was checked by XRD. It was found that the micro-twinned phase LT2 is not desirable in hydrogen-storage materials containing Mg2Ni intermetallic. Diffusion coefficient of hydrogen in LT2 is about 20 times lower than in LT1.

  Slitiny bohaté Mg v binárním systému Mg-Ni jsou perspektivními materiály na ukládání vodíku. V této studii byly zkoumány desorpční charakteristiky hydridovaného intermetalika Mg2Ni a hydridované eutektické směsi Mg/Mg2Ni. Struktura experimentálních materiálů během hydridování byla studována pomocí SEM. Byly připraveny tři modifikace (Mg2Ni)Hx (x ~ 4) , které se lišili v poměru dvou nízkoteplotních fází f = LT2/LT1: kde f bylo (i) f > 1, (ii) f ~ 1 a (iii) f <1. Vývoj poměru f při desorpci vodíku byl sledován pomocí XRD. Bylo zjištěno, že mikrozdvojčatěná fáze LT2 není vhodná pro uchovávání vodíku. Difúzní koeficient vodíku v LT2 je asi 20x nižší než v LT1.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171333