Počet záznamů: 1  

Diffusion of .sup.65./sup.Zn in AZ91 and QE22 alloys with Saffil reinforcement – Influence of interfaces matrix/Saffil

 1. 1.
  0323330 - UFM-A 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Stloukal, Ivo - Čermák, Jiří
  Diffusion of 65Zn in AZ91 and QE22 alloys with Saffil reinforcement – Influence of interfaces matrix/Saffil.
  [Difúze 65Zn ve slitinách AZ91 a QE22 vyztužených Saffilem - vliv rozhraní matrice/Saffil.]
  Defect and Diffusion Forum. 289-292, - (2009), s. 145-152. ISSN 1012-0386.
  [DIMAT 2008, International Conference on Diffusion in Materials /7./. Lanzarote, Canary Islands, 28.10.2008-31.10.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA106/05/2115
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: magnesium * metal-matrix composites * zinc diffusion
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  http://www.scientific.net/DDF.289-292.145/

  Diffusion of 65Zn in two commercial Mg-based alloys AZ91 and QE22 with short Saffil fibers was studied. Experiments were carried out in the temperature interval 648 – 728 K by serial sectioning method. The effective diffusion coefficients Deff were compared with 65Zn diffusion coefficients Dv obtained with the same alloys without Saffil fibers. The evaluation of the influence of the interface between the matrix and the fibers upon Deff was done and the zinc diffusion coefficient D i in the interface boundary matrix/Saffil was estimated.

  Byla studována difúze 65Zn ve dvou komerčních slitinách na bázi Mg - AZ91 a QE22 vyztužených krátkými Saffilovými vlákny. Experimenty probíhaly v teplotním intervalu 648 - 728 K metodou odebírání vrstev. efektivní difúzní koeficienty Deff byly porovnány s difúzními koeficienty 65Zn Dv získanými na stejných slitinách bez Saffilových vláken. Byl vyhodnocen vliv rozhraní mezi matricí a vlákny na Deff a byl odhadnut koeficient difúze zinku D i v hranici rozhraní matrice/Saffil.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171322