Počet záznamů: 1  

Selective Etching of Thin Single-Walled Carbon Nanotubes

 1. 1.
  0322934 - ÚFCH JH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kalbáč, Martin - Kavan, Ladislav - Dunsch, L.
  Selective Etching of Thin Single-Walled Carbon Nanotubes.
  [Selektivní odstranění tenkých jednostěných uhlíkových nanotub.]
  Journal of the American Chemical Society. Roč. 131, č. 12 (2009), s. 4529-4534. ISSN 0002-7863
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400400804; GA ČR GC203/07/J067; GA AV ČR IAA400400911
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: carbon nanotubes * Raman spectroelectrochemistry * Raman spectroscopy
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 8.580, rok: 2009

  Raman spectroscopy and in situ Raman spectroelectrochemistry were applied to study the selective etching of thin tubes by lithium vapor in doped single-walled carbon nanotubes (SWCNTs). A strong doping of SWCNTs after the reaction with Li vapor was confirmed by the vanishing of the radial breathing mode (RBM) and by a strong attenuation of the tangential displacement (TG) band in the Raman spectra. The Raman spectra of the Li-vapor-treated SWCNTs after subsequent reaction with water showed changes in the diameter distribution compared with that of a pristine sample (nanotubes with diameters of <1 nm disappeared from the Raman spectra). The samples were tested by the Raman pattern with five different laser lines, and a removal of narrower tubes was confirmed. The remaining wider tubes were not significantly damaged by the treatment with Li, as indicated by the D line in the Raman spectra.

  Jednostěnné uhlíkové nanotuby (SWCNTs) dopované parou lithia byly studovány pomocí Ramanské spektroskopie a in situ Ramanské spektroelektrochemie. Silné dopování SWCNTs po reakci s Li parou bylo potvrzeno vymizením radiálního dýchacího modu (RBM) a velkým snížením intensity tangenciálního modu (TG) v Ramanském spektru SWCNTs. Ramanská spektra SWCNTs po reakci s Li parou a následném promytí vodou detekovala změnu v distribuci poloměrů SWCNTs ve srovnání s původním vzorkem. (Signál nanotub s poloměrem menším než 1 nm zmizel z Ramanských spekter.) Vzorky byly měřeny pomocí pěti různých excitačních liní laseru a odstranění tenkých tub bylo potvrzeno. Na základě signálu D linie v Ramanském spektru bylo zjištěno že nedochází k žádnému zásadnějšímu poškození širších tub. Tenké tuby zreagovaly na karbid lithia a nikoli na amorfní uhlík. Karbid lithia pak bylo možné snadno odstranit jeho hydrolízou. Vzorky po reakci s Li parou byly dále nabíjeny pomocí elektrochemického dopování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171058