Počet záznamů: 1  

Disorder-order-crystalline state transitions of PEO-b-PPO-b-PEO copolymers and their blends: SAXS/WAXS/DSC study

 1. 1.
  0322636 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Baldrian, Josef - Steinhart, M. - Amenitsch, H. - Bernstorff, S.
  Disorder-order-crystalline state transitions of PEO-b-PPO-b-PEO copolymers and their blends: SAXS/WAXS/DSC study.
  [Přechody struktury kopolymerů PEO-b-PPO-b-PEO a jejich směsí mezi neuspořádaným, uspořádaným a krystalickým stavem . Studium pomocí SAXS, WAXS a DSC.]
  Journal of Macromolecular Science - Physics. Roč. 48, č. 1 (2009), s. 174-184. ISSN 0022-2348
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: triblock copolymers * blends with homopolymer * structure development
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.716, rok: 2009

  The structure in the symmetrical triblock copolymers PEO-b-PPO-b-PEO and their blend with PEO, studied by small angle x-ray scattering (SAXS), wide angle x-ray scattering (WAXS), and differential scanning calorimetry (DSC), pass from melt to the solid state on cooling. On subsequent heating back to the melt, they pass through disordered and ordered molten states, crystalline structure, and finally back to a disordered melt state. At high temperatures these systems are in the melt in the disordered state approximately described by the mean-field theory. The characteristic lengths of these systems, obtained from SAXS, are proportional to Rg. At lower temperatures, their structure changes to a disordered state which can be described by the concentration fluctuation theory.

  Struktura symetrických trojblokových kopolymerů PEO-b-PPO-b-PEO a jejich směsí s PEO, studovaná pomocí maloúhlového a širokoúhlového rozptylu paprsků X a pomocí DSC, prochází během chlazení z taveniny do pevného stavu a zpět do taveniny neuspořádaným a uspořádaným stavem taveniny, pak pevnou krystalickou fází zpět do neuspořádané taveniny. Při vysokých teplotách jsou v tavenině tyto systémy v neuspořádaném stavu odpovídajícím mean-field teorii. Charakteristické délky ve struktuře těchto systémů, získané pomocí SAXS, jsou úměrné gyračnímu poloměru Rg polymerních řetězců. Při nižších teplotách se struktura mění na neuspořádaný stav popsaný teorií koncentračních fluktuací.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170829