Počet záznamů: 1  

Impact of strong geomagnetic storms on total ozone at southern higher middle latitudes

 1. 1.
  0322560 - UFA-U 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Laštovička, Jan - Križan, Peter
  Impact of strong geomagnetic storms on total ozone at southern higher middle latitudes.
  [Vliv silných geomagnetických bouří na celkový ozón na vyšších středních zeměpisných šířkách jižní polokoule.]
  Studia geophysica et geodaetica. Roč. 53, č. 1 (2009), s. 151-156. ISSN 0039-3169
  Grant CEP: GA MŠk 1P05OC030
  Grant ostatní:European Commission(XE) COST 724
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: ozone * Southern Hemisphere * geomagnetic storms * Forbush decreases of cosmic rays
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.000, rok: 2009

  The effects of space weather on the magnetosphere-ionosphere-atmosphere system have been broadly studied within the program CAWSES (Climate and Weather of the Sun-Earth System) and project COST724. Here we show that strong geomagnetic storms do not affect total ozone at higher middle latitudes of the Southern Hemisphere contrary to the Northern Hemisphere, where an effect is observed under specific conditions

  Vliv kosmického počasí na systém magnetosféra-ionosféra-atmosféra byl široce studován v programu CAWSES (Climate and Weather of the Sun-Earth System) a v projektu COST724. Zde ukazujeme, že silné geomagnetické bouře neovlivňují celkový ozón na vyšších středních šířkách jižní polokoule oproti severní polokouli, kde za specifických podmínek je takovýto vliv pozorován.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170776